[ Webhosting profitux.cz ]
Operace Serpentiny 27. listopadu 2011
Vysazení jednotky na "nepřátelském" území. Stáhnutí se z prostoru "výsadku", podminování mostu a zakreslování budovy. Potom přesun na místo pozorování. Bohužel nám naše plány skazila velká mlha a tudíž špatná viditelnost, takže jsme museli najít jiné pozorovací stanoviště. To jsme taky našli. Po odpozorování silnice jsme měli poslední úkol, a to připravit léčku na vozidlo a přepadnout je. Opět přesun, během kterého jsme museli jít podle mapy. Bohužel, díky špatně zakreslené mapě("dráty, tudy maj víst dráty a pod nima cesta, tak kde ta cesta je?") a mlze, jsme museli upustit od naplánovené cesty a jít kolem lesa, ovšem to vůbec nevadilo. Nakonec jsme na místo dorazili, vozidlo jsme úspěšně přepadli a stáhli se zpátky. Všechny úkoly jsme splnili dle mého skromného názoru,chvalitebně.

Bohužel jsme u sebe neměli foťák, takže fotka ve velmi špatné kvalitě přes mobil.
TOPlist